Mgr. Veronika Suchodolová
rozená Březková
Ozvěte se mi

Pomáhat lidem vyznat se ve výživě je pro mě celoživotní vášní. Ožívám při otázkách zaměřených na výživu a baví mě řešit ji z různých pohledů. 

Více než deset let jsem pomáhala klientům v Poradně pro výživu a odvykání kouření v Masarykově onkologickém ústavu na Žlutém kopci v Brně. Stejně dlouhou dobu jsem působila v rámci výuky studentů i na Lékařské fakultě a mohla tak spojovat teorii s praxí. 

V roce 2008 jsem jako výživová expertka stála u zrodu programu Zdravá abeceda zaměřeného na mateřské školy. Ve stejném roce jsem se stala spoluautorkou knihy Výživa a léky v těhotenství a při kojení, o tři roky později následovala kniha Zdravé a rychlé večeře pro školáky. V roce 2013 se projekt Zdravá abeceda stal inspirací pro projekt Finanční a zdravotní gramotnost a já získala zkušenosti při řešení odborných textů a scénářů řady osvětových videí o výživě. 

Velkou příležitostí byl pro mě program Pohyb a výživa realizovaný vletech 2013-2016. Jako spoluautorka výživové části jsem se podílela na tvorbě mnoha edukačních materiálů pro žáky, pedagogy, školní jídelny. Pyramida výživy pro děti z tohoto programu se stala podkladem i pro edukaci dospělých.

V průběhu let jsem v rámci všech profesních aktivit vystupovala i na různých konferencích pro odbornou veřejnost, psala články do odborných publikací a stala se členkou redakční rady časopisu Zpravodaj pro školní a dietní stravování, který je součástí odborného časopisu Výživa a potraviny.