Potřebujete s námi probrat "jen něco málo" o výživě, co se týká vašeho stravování, potravin, etiket, nákupů, plýtvání s jídlem, zdraví, mýtů ve výživě, výživové prevence různých onemocnění (kardiovaskulární onemocnění, osteoporóza, diabetes 2. typu atd.), výživy v různých životních obdobích (dětství, těhotenství, stáří atd.) či alternativních způsobů stravování.

Naším cílem bude vám předat vše, co potřebujete vědět.